BİLDİRİLER

***Bildiri özetleri 15 Kasım 2023 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra bildiri kabul edilmeyecektir.

***Bildiriler sözlü, video ve poster sunum olarak değerlendirilecektir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri

Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı, büyük harf ile yazılmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri özetleri tercihen Türkçe gönderilmelidir.
 • Bildiri gönderiminde kullanılan yazı karakteri Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • En az 3 “Anahtar Kelime” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG ya da PNG) yüklenebilir, yüklenen fotoğraflar tablo ya da şekil olabilir.
 • Bildiri özeti başlığında ya da içeriğinde bilinenler dışındaki kısaltmaların ilk kullanıldıkları yerde ardından bir parantez açılarak uzun yazılımı belirtilmelidir.
 • Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiriler Sözlü, Video ve Poster olarak sunulacaktır.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümleri içermelidir.
  *** Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç
Kabul Yazısı

Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar 22 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır, aksi durumda bildirilere; bildiri özet kitabında yer verilmeyecektir.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildirilerin sunulması için 7 dakikalık süre ayrılacaktır. Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

Geri Bildirim

Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, sistemde kayıtlı e-posta adresine 20 Ekim 2023 tarihinden itibaren gönderilecektir.

***Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme sürecinin bildiri sahibi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.