DAVET

Sevgili Meslektaşlarım,

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği’miz kurulduğu günden bu yana hem ülkemiz genelinde hem de yerel anlamda önemli eğitim toplantıları düzenlemekte ve bu konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek çalışmalarını başarı ile yürütmektedir. Derneğimizin düzenleyeceği ‘5. BARİATRİK ve METABOLİK CERRAHİ KONGRESİ’ni 23-26 Kasım 2023 tarihlerinde Xanadu Otel Kongre Merkezi, Antalya’da yapılacağını düzenleme komitesi ve yönetim kurulumuz adına bildirmekten gurur duyuyoruz.

Bilindiği üzere obezite ve yandaş hastalıklarının tedavisinde en başarılı yöntem cerrahidir. Doğal olarak doğru cerrahi endikasyon ve teknik, cerrahi sonrası erken ve uzun dönem bakım-takip cerrahinin başarısını arttıran en önemli faktörlerdir ve birçok paydaşın katıldığı multidisipliner bir ekibin katılımını gerektirir. Kongremizde uluslararası ve ulusal boyutta, alanında çok önemli isimler interaktif bir formatta, gerçek zamanlı ve canlı olarak alandaki tüm tartışmalı noktalara açıklık kazandırmaya çalışacaktır. Cerrahi tekniklerin yanı sıra takip ve tedaviye katılan tüm ekiplerin katkısı ve bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Kongrelerin değeri sadece iyi bir organizasyon yapmakla artmaz. Konuşmacılar kadar aynı zamanda katılımcıların interaktif katkısı ve tecrübe aktarımı son derece önemlidir. Yeni bilgiler edinmek, paylaşmak önemli bir sağlık sorunun çözümüne bilimsel düzeyde katkıda bulunmak üzere konuyla ilgilenen tüm paydaşlarımızı kongremize bekliyoruz.

Katılımınız kongremize güç katacaktır.

Kongrede görüşmek dileğiyle saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.


Prof. Dr. Aziz SÜMER
Dernek Başkanı

Prof. Dr. Halil ÖZGÜÇ
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Özgür FIRAT
Kongre Sekreteri